Тренировъчно занятие

от Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век“

ЗРЕЛИЩНА ДЕМОНСТРАЦИЯ

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти