БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА

НА 03.06.2021 година се проведе семинар на тема: "Работа с 3D принтер-особености и приемущества" от представители на фирма "Вали Компютърс ООД"-
Велико Търново.

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти