Контакти

Населено място: гр.Кърджали

Адрес: ул."Аграрна" №1

Телефон/факс: 0361/62850; 63990

Интернет сайт: www.pgposgs.idwebbg.com

E-mail адрес: info-909113@edu.mon.bg

 

 

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти