Кои сме ние?

  • Училище с 66 годишна традиция
  • 20 квалифицирани учители с богат педагогически опит

Каква е нашата мисия?

  • Подготовка на висококвалифицирани специалисти за работа в горски и селски стопанства, и хранително- вкусова промишленост.

С какво разполагаме

  • Богата материална база, която се обогатява. Компютърна зала, обзаведена с модерна техника. Физкултурен салон и фитнес зала.
  • Лекарски кабинет.
  • Учебен полигон за подготовка по водачи на МПС / ​​безплатно или на преференциални цени /.
  • Общежитие (безплатно за социално слаби) с обновени стаи със самостоятелен санитарен възел, занимални за самоподготовка, кафе - сладкарница.

Документи за кандидатстване:

  • Свидетелство за завършено основно образование
  • Медицинско удостоверение, заверено от личен лекар

 

 


 

 

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти