Профил на купувача

Процедури:

Обществени поръчки по ЗОП

Публични покани

Договори по чл.14 ал.5 от ЗОП

Обявления и становища:

Предварителни обявления

Становища от АОП

Процедури след 15.04.2016г.:

Процедури по чл.20, ал.1

Процедури по чл.20, ал.2

Процедури по чл.20, ал.3

Процедури по чл.20, ал.4

Обяви и други документи

Вътрешни правила

Архив

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти