АКЦИЯ С РАЗДАВАНЕ НА ЛИСТОВКИ "ПАЗИ ДЕТЕТО"

СТАТИЯ ВЪВ ВЕСТНИК "НОВ ЖИВОТ"

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Календар

Контакти