Денят на Европа и Денят на победата

Днес на 9 май отбелязваме два напълно отделни празника – Денят на Европа и Денят на победата. Ученици от ПГ по селско и горско стопанство - град Кърджали участваха в различни мероприятия: викторина на тема "Флаговете на държавите в Европейския съюз", презентация "Държавите в Европейския съюз", турнир по стрелба с лък и допълнителна подготовка включваща маскировка и специализирана техника, подходяща за работа в екстремни условия и бъдеща динамична среда! В занятията се включиха и деца със специали образователни потребности - СОП.

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти