СЪСТЕЗАНИЕ "МЛАД ФЕРМЕР"-САДОВО

22 - 24 МАРТ 2018 година  се проведе национално състезание "Млад Фермер". В него взеха участие:Тургай Мюмюн - Растениевъдство; Бирджан Лезет - Животновъдство и   Иван Димитров - Механизация на селското стопанство под ръководството на Николай Кехайов.

                                                                                                        

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти