Националната кампания „Маратон на четенето“

Днес, 10.04.2019 година, Регионалната библиотека и ПГ по селско и горско стопанство – гр. Кърджали  организираха среща между възпитаниците  на училището и госпожа Маргарита Павлова – поет и библиотекар.

Срещата протече под наслов „Поетичен час“. Госпожа Маргарита Павлова прочете свои стихове и разговаря с учениците за богатството на българския език и за това колко важно е да можем да се изразяваме правилно.

Срещата протече при много голям интерес и желание за нови съвместни инициативи.

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти