24 май 2019 година - награждаване на отличили се ученици.

Награждаване на Михаил Караджов за постижения и повдигане на престижа на гимназията. Награда от "Ротари клуб" на абитуриента Николай Аргатов за отличен успех и повдигане на престижа на гимназията.

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти