ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1. ТЕМА: КАК ДА РАБОТИМ С РОДИТЕЛИТЕ - СТРАТЕГИИ ЗА ЕФЕКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИЛИЩЕТО И СЕМЕЙСТВОТО.;

2.МЯСТО: ПГ по СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО - КЪРДЖАЛИ;

3.ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: М.МАЙ- ЮНИ-17.06.2022г.;

4.НАЧАЛЕН И КРАЕН ЧАС: 13,30ч. - 15.15ч.;

5. ОРГАНИЗАЦИЯ- Г-ЖА МАРИЯ ПЕТЕВА ГЕОРГИЕВА;

6.БРОЙ ЗАЯВИЛИ УЧАСТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ - 12 БРОЯ.

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти