Междуучилищно състезание

По-рано тази седмица се осъществи едно интересно, междуучилищно и професионално съревнование между в Професионална гимназия по селско и горско стопанство – град Кърджали, като домакин и Професионална гимназия „Руска Пеева“ – град Джебел, като гост.

    Събитието даде възможност на учениците да демонстрират придобитите практически знания и компетентности в областта на отраслите растениевъдство, животновъдство и механизация на селското стопанство.

    Състезанието протече в три кръга:

-Разпознаване на семена от зърнено-житни, зърнено-бобови, технически и зеленчукови култури;

- Разпознаване на фуражи;

- Практическа задача - Майсторско управление на трактор по предварително зададен

маршрут;

 

    За нашите ученици от ПГ по СГС се получи един празник, в който децата разнообразиха ежедневието си и имаха възможност да демонстрират усвоената професия.

     Ръководството на Професионалната гимназия по селско и горско стопанство  благодари за визитата на децата и техният директор Ангелина Хаджиева от ПГ „Руска Пеева“ – град Джебел.

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти