СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА

На 3 април започва Седмицата на гората, която се отбелязва като празник на българската гора и на лесовъдите в България. Традицията датира още от 1925 г., която винаги се провежда през първата седмица на месец април. Тазгодишното мото е „Довери се на лесовъда!“ и с него се акцентира върху значимостта на професията за поддържане и управление на горските територии.

   В Професионална гимназия по селско и горско стопанство – град Кърджали под ръководството на лесоинженерите Ил. Семерджиева и Евг. Паскалев се проведоха следните мероприятия: залесяване на фиданки от сребрист смърч и бор от горски разсадник Краено село, изваждане на фиданки от корков дъб и пауловния, засаждане на фиданките в дендрариума към училището и разнообразни уроци за лесовъдската професия. Предстои и изграждането на класна стая на открито!

   С организирането на различните инициативи през тази седмица целим повишаване на интереса на учениците към работата на лесовъдите и ролята им за опазване на горите.

 

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти