КОНТАКТИ

НАСЕЛЕНО МЯСТО: гр.КЪРДЖАЛИ

АДРЕС: ул."АГРАРНА" №1;обл.КЪРДЖАЛИ

ТЕЛЕФОН/ФАКС: 0361/62850;62853

ИНТЕРНЕТ САЙТ:http://pgposgs.idwebbg.com/

E - mail АДРЕС: pgposgs@abv.bg

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти