Седмица на професионалните умения

Завърши последният етап от организираните мероприятия в чест на г-н Христо Петров, дългогодишен директор на Професионална гимназия по селско и горско стопанствогр. Кърджали. Проведоха се в много приятелска атмосфера и донесоха страхотни емоции на участниците.

Ръководството на Професионалната гимназия благодари на своите ученици за участието, себераздаването и за всички позитивни емоции!

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти