РЪКОВОДСТВО

МУСТАФА ШЕФКЕТ                                                    инж.ИЛИЯНА СЕМЕРДЖИЕВА

ДИРЕКТОР - 0889254876                                      ЗАМЕСНИК ДИРЕКТОР ПО УПД - 0889796848 

                                                              

         

УЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ

г-жа ВАСИЛЕНА МОСКОВА  

Учител по Математика, Информационни технологии 

 

 г-жа  МАРИЯ  ПЕТЕВА                     

Ст. учител по чужд език и БЕЛ       

      

 

 г-н ЙОРДАН ПАСКОВ

Ст. учител по история и БЕЛ                     

                          

                                                                                                                                    ​​​                                                    

г-н МАРИН ТОПАЛОВ                                               

Ст. учител по теоретично обучение                       

      

 

г-н ПЕТКО ТАНЕВ

Ст. учител по теоретично обучение         

                                             

            

 

г-н ЕВГЕНИЙ ПАСКАЛЕВ 

Ст. учител по теоретично обучение 

                                      

 

г-н НИКОЛАЙ КЕХАЙОВ       

Ст. учител практическо обучение и инструктор

       

                                                  

г-жа ДИМИТРИНА МАРКОВА                                             

учител по Химия и ООС, Биология и ЗО, Физика и астрономия  

                                                                         

 

г-н САБРИ САБРИ

учител по БЕЛ, ФВС

 

г-н ВЛАДИМИР ХУБЕНОВ

учител по География и икономика, ФВС

 

г-н НИКОЛАЙ ГЛОЖЕНСКИ

Ст. учител по Математика и Физика и астрономоия

 

г-жа ПАВЛИНА КЕЧЕДЖИЕВА

Ст. възпитател 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

г-жа ВАЛЕНТИНА ЛАМБЕВА

Завеждащ административна служба

 

г-жа КРАСИМИРА СИВКОВА

Главен счетоводител

 

г-жа МАРИЯ КАЛЕНДЕРОВА

Касиер-домакин

 

г-жа ШЕНАЙ МУСТАФА-ГЕНОВА

Домакин

 

г-н ЗЛАТКО МИТЕВ

Техник-механик

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти