РЪКОВОДСТВО

  МУСТАФА ШЕФКЕТ                инж.ИЛИЯНА СЕМЕРДЖИЕВА              инж.ТОДОР СТАЙКОВ

                                                                                         

ДИРЕКТОР 0889254876   ЗАМЕСНИК ДИРЕКТОР ПО УПД  0889796848 РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ "ИКТ"-0884147507

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

                                 МАРИЯ  ПЕТЕВА                                              ЙОРДАН ПАСКОВ

                                                                 

                     УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 0887245094              УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ - 0877342261

                                                                              НИКОЛАЙ ГЛОЖЕНСКИ                

                                                                                      ​​​​​​

                                                              УЧИТЕЛ ПО ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА - 0897305535            

 

МАРИН ТОПАЛОВ                                                          ПЕТКО ТАНЕВ                                              

            

УЧИТЕЛ ПО ТЕОРИЯ -                                          УЧИТЕЛ ПО ТЕОРИЯ -                    

ГЛС И АГРОЕКОЛОГИЯ - 0884092729               ГЛС И АГРОЕКОЛОГИЯ - 0878910241

 

ЕВГЕНИЙ ПАСКАЛЕВ                                                   НИКОЛАЙ КЕХАЙОВ

УЧИТЕЛ ПО ТЕОРИЯ  - ГЛС - 0895739931                        УЧИТЕЛ ПО ПРАКТИКА И ИНСТРУКТОР - 0887584390

ВЪЗПИТАТЕЛИ В ОБЩЕЖИТИЕ

ПАВЛИНА КЕЧЕДЖИЕВА - 0882522929

 

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти