РЪКОВОДСТВО

ХРИСТО ПЕТРОВ                      инж.ИЛИЯНА СЕМЕРДЖИЕВА              инж.ТОДОР СТАЙКОВ

                                                                                                                           

ДИРЕКТОР                       ЗАМЕСНИК ДИРЕКТОР ПО УПД                РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ "ИКТ"

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ПАВЛИНА КОЕВА                                  МАРИЯ  ПЕТЕВА                                              ЙОРДАН ПАСКОВ

                                                                 

УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК          УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК         УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ

МУСТАФА ШЕФКЕТ                  НИКОЛАЙ ГЛОЖЕНСКИ                 ПЕТЯ ГОСПОДИНОВА - НАЛБАНТОВА

                                                                                       

УЧИТЕЛ ПО ФВС         УЧИТЕЛ ПО ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА             УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ 

 

МАРИН ТОПАЛОВ                                                          ПЕТКО ТАНЕВ                                              ВАСИЛ ДОНЧЕВ

            

УЧИТЕЛ ПО ТЕОРИЯ -                                          УЧИТЕЛ ПО ТЕОРИЯ -                     УЧИТЕЛ ПО ТЕОРИЯ - ККХН

ГЛС И АГРОЕКОЛОГИЯ                                        ГЛС И АГРОЕКОЛОГИЯ

 

ЕВГЕНИЙ ПАСКАЛЕВ                                                   НИКОЛАЙ КЕХАЙОВ

УЧИТЕЛ ПО ТЕОРИЯ  - ГЛС                                         УЧИТЕЛ ПО ПРАКТИКА И ИНСТРУКТОР

ВЪЗПИТАТЕЛИ В ОБЩЕЖИТИЕ

ПАВЛИНА КЕЧЕДЖИЕВА

 

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Календар

Контакти