"Заплахите в интернет или ... кой е отсреща в мрежата?"

III - то място за учениците от ПГ по СГС - гр. Кърджали

за участие в конкурс за създаване и заснемане на видеоклип на тема:

"Заплахите в интернет или ... кой е отсреща в мрежата?"

 

 

 

 

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти