Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

Стартира Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, целта и е формирането в учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.Националната програма съдержа два модула - Модул 1. Изкуства и Модул 2. Спорт. 

Професионална гимназия по селско и горско стопанство – гр. Кърджали ще участва в НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2022/2023 година за сформиране на следните отбори:

 Модул 2. Спорт

Отбори и специалисти, които да ги водят:

1. Футбол, юноши, VIII X клас, с ръководител – учител по физическо възпитание и спорт и/или треньор по „Футбол“

2. Баскетбол, юноши, XI – XII клас, с ръководител – учител по физическо възпитание и спорт и/или треньор по „Футбол“

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти