НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ “ГОРСКИ МНОГОБОЙ”

От 3 до 5 май на територията на ДЛС- град Балчик се проведе     Национално състезание „Горски многобой“. За втора поредна година териториалното поделение е домакин на престижната надпревара, в която традиционно участват професионалните гимназии и ученици мерят сили по почти всички дисциплини, които изучават.

Организатор и домакин на надпреварата е Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ във Варна. В състезанието участваха общо шест отбора от Банско, Берковица, Варна, Велинград, Кърджали и Тетевен.

Проявата е организирана от Министерството на образованието и науката с партньорското участие на Лесотехнически университет – София, факултет „Горско стопанство“.

Професионална гимназия по селско и горско стопанство - град Кърджали участва с отбор от трима ученици:

Мустафа Фахри Рамадан – XII клас, Алпер Зихни Тасим – XII клас и Серкан Сезгин Дурмуш – XII клас

Състезанието се проведе на два етапа. Първият етап е индивидуален за всеки участник. Трябва да се пробяга дистанция от два километра с четири пункта – разпознаване на дървесни видове, следи и стъпки на дивеч, болести и вредители, спортен риболов, садене на фиданки и стрелба. Вторият етап включва две фази – подготовка на моторен трион с комбинирано рязане на шайби, а втората е поваляне, кастрене и разкройване на иглолистно дърво.

На първи етап отбора се справи отлично. Мустафа Рамадан зае първо място от общо 18 участници на пункта „Стрелба с пневматична пушка“, което е повод за гордост.

Ръководител на отбора беше инж. Евгений Паскалев.

Благодарим на нашите ученици,че повярваха във възможностите си и представиха достойно себе си и професионалната гимназия. 

 

 

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти