ПОДНОВЯВАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

КЛУБ "СЪРВАЙВЪР" - СТРЕЛБА С ЛЪК

 

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Календар

Контакти