"БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ"

На 20 ноември ученици от ПГ по СГС посетиха филма " Доза щастие" посветен на борбата с наркотиците и други зависимости.

С тази цел изготвиха информационно табло за "БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ" !!!

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти