ПОСЕЩЕНИЕ НА "АГРА 2019 г." - гр. Пловдив

На 21 февруари 2019 година ученици от клуб „Безаварийно и неагресивно поведение на пътя“ към занимания по интереси и  от специалностите "Агроекология"; "Горско и ловно стопанство" и "Механизация на селското стопанство" посетиха междунарадна селскостопанска изложба „АГРА 2019“.

 

 

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти