НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ ТУРНИРА ПО СТРЕЛБА С ЛЪК

ПЪРВО МЯСТО - ГЮРКАН МЮМЮН АХМЕД - 8 клас;

ВТОРО МЯСТО - ЕДИС МЕСУТ ХАТИП - 12 клас;

ТРЕТО МЯСТО - ВЕЛИ ЮКСЕЛ АХМЕД -8 клас.

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти