Благотворителност от деца за деца

Особено сме горди от факта, че на 24.10.2023 г. учениците от ПГ по селско и горско стопанство – Кърджали и ЕГ „Христо Ботев“ дариха не само хранителни продукти, а и време и любов към младежите с увреждания от Центъра за настаняване от семеен тип „ВЕСЕЛЧАНЕ“ .

Добрите примери трябва да бъдат споделяни и да се дава гласност, защото привличат нови дарители и всяка добра кауза възпитава.

„Това ни показа, че нашите ученици вече имат знания и умения , за осъществяване на дарителски акт и могат да повлияят значително на живота на някого. Благодарим и на г-жа Даниела Павлова – директор на Езиковата гимназия за съвместната благотворителна инициатива!“ сподели г-н Мустафа Шефкет директор на ПГ по СГС

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти