Куиз - отборна мисловна игра за знания под надслов „Игри за ума“

Общински съвет по наркотични вещества - Кърджали, организира куиз - отборна мисловна игра за знания под надслов „Игри за ума“

Първо място за отбора на Михаил Ясенов Караджов - 10 клас;

Второ място за отбора на Иван Тодоров Бодуров - 10 клас;

Трето място за отбора на Пламен Асенов Башев - 11 клас.

 

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти