БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

 

На 19.12.2016 г. от 16.00 ч. във фоайето на Дома на култрата - гр.Кърджали се състоя благотворителна кампания под патронажа на областния управител  "Да подарим надежда за коледа" в подкрепа на деца с физически увреждания и неравностойно положение. Ученици от специалност "Контрол на  качеството и безопасност на храни и напитки" под ръководството на г-н Дончев изработиха сладкарски изделия в часовете по учебни практики,които бяха предоставени за базара.

 

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти