НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН ЛАГЕР

Курс по оцеляване във военно екстремни условия и ситуации за ученците от ПГ по селско и горско стопанство в Националния военен лагер - Широко поле!

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти