ПОСЕЩЕНИЕ НА ДИВЕЧОВЪДЕН УЧАСТЪК "ЖЕНДА" НА УЧЕНИЦИ ОТ 12 КЛАС СПЕЦИАЛНОСТ "ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО" - 12.11.2018 г.

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти