НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ “ГОРСКИ МНОГОБОЙ” 2023

От 10 до 12 май в град Тетевен се проведе Национално състезание „Горски многобой“. Националната ПГГСД „Сава Младенов“ е домакин на престижната надпревара, в която традиционно участват професионалните гимназии и ученици мерят сили по почти всички дисциплини, които изучават. Тази година седем отбора взеха участие в 15-то издание.

Проявата е организирана от Министерството на образованието и науката с партньорското участие на Лесотехнически университет – София, факултет „Горско стопанство“.

Професионална гимназия по селско и горско стопанство - град Кърджали участва с отбор от трима ученици:

Кирил Милков Милушев – XI клас, Огнян Ваклинов Ехленов – XI клас и Станимир Боянов Атанасов – XII клас

Състезанието се проведе на два етапа. Първият етап е индивидуален за всеки участник. Трябва да се пробяга дистанция от два километра с четири пункта – разпознаване на дървесни видове, следи и стъпки на дивеч, болести и вредители, спортен риболов, садене на фиданки и стрелба. Вторият етап включва три фази – поваляне, кастрене и разкройване на иглолистно дърво, подготовка на моторен трион за работа и комбинирано рязане на шайби.

На първи етап отбора се справи отлично. Огнян Ехленов зае второ място от общо 21 участници на пункта „Спортен риболов“, което е повод за гордост.

Благодарим на нашите ученици, че повярваха във възможностите си и представиха достойно себе си и професионалната гимназия.

 

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти