Ден на розовата фланелка

Учениците от ПГ по селско и горско стопанство – град Кърджали на 22.02.2023 г. отбелязаха Международния ден за борба с училищния тормоз. Денят се чества всяка година в последната сряда от месец февруари и е познат като „Ден на розовата фланелка“.

Под мотото: „Доброто започва от нас“ се проведе среща, организирана по инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните/МКБППМН/ и Общински съвет по наркотични вещества – град Кърджали. В дискусията се включи г-жа Симона Димитрова-главен специалист в центъра.

„Насилието не е решение“, „ Да бъдем добри“, „Да бъдем толерантни“ , „Да уважаваме другите и да показваме добро отношение“ , „Да се усмихваме повече един на друг“, „Доброто започва от нас“, „Добрите думи не струват много, но могат да постигнат много“ – това са само част от посланията. Розови фланелки под формата на значки бяха раздадени на учениците от гимназията в знак на съпричастност с днешния ден.

Целта на събитието е младите хора да изразят своето безкомпромисно отношение към тормоза в училище и да изкажат своята съпричастност към световната кауза за борба срещу насилието. Мероприятието доказа, че младежите могат да бъдат активни, отговорни и стремящи се към уважение един към друг.

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти