ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

НА 04.03.2020 година ЗАПОЧВА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА МАТУРИТЕ.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ Е 17.03.2020 година.

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти