„Кой най- добре познава правилата за движение по пътищата?“ -Публична изява

На 08.03.2018 година бе проведена публична изява. Целта е всеки ученик да разбере колко е усвоил знания по безопасност  на движение по пътищата.

Чрез състезанието допълнително  учениците да се мотивират за повече знания.

Всички ученици взеха участие, които решиха индивидуално по един тест от 45  въпроса.

Първите трима бяха наградени с индивидуално управление на колесен трактор по крива.

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Календар

Контакти