ВАЖНИ ДАТИ:

Сесия май-юни


Български език и литература


18 май 2022 г., начало 8:30 ч.

 

Втори държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация


20 май 2022 г., начало 8:30 ч.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

· 3.02 – 18.02.2022 г. – подаване на заявления (по образец) за допускане до държавни зрелостни изпити в училище

· до 17.05.2022 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ/ДИПКК

        · до 17.05.2022 г. – допускане до ДЗИ/ДИПКК и издаване на служебни бележки

        · до 17.05.2022 г. – обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците

           по училища и зали

        · до 08.06.2022 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ/ДИПКК

 

Сесия август-септември


Български език и литература


25 август 2022 г., начало 8:30 ч.

 

Втори държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация


26 август 2022 г., начало 8:30 ч.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

· 27.06 – 08.07.2022 г. – подаване на заявления (по образец) за допускане до държавни зрелостни изпити в училище

· до 23.08.2022 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ/ДИПКК

        · до 23.08.2022 г. – допускане до ДЗИ/ДИПКК и издаване на служебни бележки

        · до 24.08.2022 г. – обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците

           по училища и зали

        · до 08.09.2022 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ/ДИПКК

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти