БРОШУРА

ПЛАКАТ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ;

2. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ НВО С ОЦЕНКИ ОТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И МАТЕМАТИКА;

3. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ОТ ЛИЧЕН ЛЕКАР ЗА КЛИНИЧНО ЗДРАВ;

4. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ( ПОПЪЛВА СЕ В ГИМНАЗИЯТА)

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Календар

Контакти